Aktualności

2012-03-01 Zmiana adresu siedziby

Uprzejmnie informujemy, że dnia 01.03.2012r została zmieniona siedziba firmy.
Aktualny adres firmy: ul. Glinki 148, 85-861 Bydgoszcz

2008-02-27 Zmiana siedziby firmy

Uprzejmnie informujemy, że dnia 01.03.2009r została zmieniona siedziba firmy.
Aktualny adres firmy: ul. Smoleńska 41, 85-871 Bydgoszcz